Sunday, 19 May 2019

Al-Imran Ayat 148


Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 148:
Ringkasan tafsir;

Pahala didunia yang diberikan oleh Allah merupakan kemenangan  mendapat harta tawanan memperoleh kedaulatan dibumi, mempunyuai nama yang baik, dan diampunkan oleh dosa serta kesalahan mereka.

Allah mengasihi orang yang berbuat baik yang menegak peraturan Allah dibumi dengan amalan yang didasarkan kepada perintah Allah dan kerana Allah. 

.
[previous] [Next] [home] 

.
Rujukan sumber,
Juzuk4, Surah3 
Terjemahan, 131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8
    Tuesday, 2 August 2016

Surah AlBaqarah (211)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 211:
Ringkasan tafsir;
Allah menyeru kepada Nabi, bertanyalah tanpa berhajat kepada jawapan kepada kaum Yahudi, berapa banyak anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kaum Bani Israel semasa zaman kebangkitan Nabi Musa ? tetapi kaum Yahudi telah menyalahi dan membunuh utusah Allah dan mengubah perjanjian dan wasiat Allah.
Barang siapa yang menukarkan dan mengubah peraturan dan nikmat Allah dan tidak mahu beramal dengan kitab Quran setelah datang kepada nya, maka Allah menyediakan baginya seksa yang amat sangat.
.
(Nikmat yang diberi ialah; mukjizat tongkat, tangan bercahaya putih, terbelah laut merah, tenggelam firaun hadapan mata mereka, dikurniakan manna dan salwa, dan lain-lain lagi).
.
Kesimpulan dari ayat 208 hingga 211 seperti berikut;
Hai orang yang beriman dari ahli kitab yang percaya sepenuhnya kepada Taurat, masuklah kesemuanya dalam agama Islam, dan hendaklah tinggalkan perkerti kufur yang sesat itu. Ahli kitab telah didatangi keterangan yang nyata bahawa Muhammad itu terbukti ada dalam kitab Taurat. Maka sesiapa yang mengubah menukarkan nya, nescaya Allah sediakan seksa yang amat sangat pedihnya. 
.

.
[Previous] [Next]

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 211~220,
[GS]  https://t.co/g9bZwHKHDa
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan
[G+] https://plus.google.com/116685261870791234643/posts/bj7o2vyo3FX.


Sunday, 24 August 2014

Tumpat, Kelantan.PESTA kempen pilihanraya kecil (Kelantan),
N.01 Pengkalan Kubor (Tumpat),
[info]  http://t.co/E5ORgTJPPK  
.
Jom "Solat Duha" di Masjid Kota Bharu untuk tanah air ku "CINTA MALAYSIA MERDEKA", 
[] http://t.co/0GfRiEOgxr  

.
Follow Maps direction,
.
from "Airport" to "Bazar Tengku Anis" using Texi,
[1] https://goo.gl/maps/tczQG  
From "Bus Express" to "Bazar Tengku Anis" using texi,
[2] https://goo.gl/maps/pZ9eO
From "Bus Station" to "Bazar Tengku Anis"
[3] https://goo.gl/maps/IAGhP  
from "Bazar Tengku Anis" to "Bazar UDA",
[4] https://goo.gl/maps/IK8Xq 
from "eKen Milenium" to "Masjid", 
[5] https://goo.gl/maps/uzJo2   

Wednesday, 30 October 2013

Juzuk 3JUZUD 3.

253. Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian, sebahagian daripada mereka, ada yang Allah berkata-kata (kepadanya), dan ia tinggikan darjat sebahagian daripada mereka, dan kami telah beri beberapa keterangan yang nyata kepada Isa anak Mariam, dan kami telah kuatkan dia dengan roh al’kudus, dan jika Allah mahu, nescaya tidak berbunuhan-bunuhan orang-orang yang kemudian daripada (rasul-rasul) itu, sesudah datang kepada mereka kenyataan yang terang, tetapi mereka (sendiri) berselisihan, iaitu sebahagian daripada mereka beriman, dan sebahagian daripada mereka kufur, dan sekiranya  Allah mahu, nescaya mereka tidak berbunuhan-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang ia kehendaki.
254. Hai orang-orang yang beriman ! belanjakan lah sebahagian daripada apa yang kami telah kurniakan kepada kamu, sebelum datang hari yang tidak ada perdagangan pada nya, dan tidak ada persahabatan, dan tidak ada safaat, dan kafir-kafir itulah orang-orang yang zalim.
255. Allah itu, tidak ada Tuhan (yang sebenar nya) melainkan dia, yang hidup, yang berdiri dengan sendiri nya, dia tidak dihampiri oleh mengantuk dan tidak (oleh) tidur, kepunyaanlah apa yang dilangit-langit dan bumi, bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan sefaat dihadapan nya  melainkan dengan izin nya ? ia mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka, sedang mereka tidak melewati (sedikit pun) daripada ilmunya, kecuali apa yang di kehendaki olehnya.  Pengetahuan nya meliputi langi-langit dan bumi, dan memilihara dua itu tidak menjadi berat baginya, dan ialah yang maha tinggi, yang maha besar.
256. Dan tidak ada sebarang paksaan pada Agama. Telah nyata kebenaran dari kesesatan, oleh itu barang siapa kufur kepada (apa-apa) yang melewati batas, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah  berpegang ia dengan tali yang amat teguh, yang tidak ada putusnya, dan Allah itu pendengar, pengetahui.
257. Allah itu pengurus bagi mereka yang beriman, ia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang yang kufur itu pengurus mereka (ialah) apa-apa yang melewati batas, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan-kegelapan, mereka itu ahli neraka, mereka itu akan kekal padanya.
258. Tidak kah kamu fikirkan (keadaan) orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhan nya lantaran Allah beri kerajaan kepadanya ? tetakala Ibrahim berkata; “Tuhanku itulah yang menghidupkan dan mematikan”, ia berkata; “aku (juga bisa) menghidupkan dan (bisa) mematikan”.  Kata Ibrahim; “sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, maka cubalah engkau datangkan dia dari barat”.  Maka bengonglah (raja) yang kafir itu, dan Allah tidak memimpin kaum yang zalim. 
259. Atau seperti orang yang melalui satu negeri, pada hal iaitu roboh atas bumbungan-bumbungan, ia berkata; “bagaimana kah kelak Allah hidupkan ini, sesudah matinya?” lantaran itu Allah matikan dia seratus tahun, kemudian ia bangkitkan dia, (dan) ia bertanya: “berapakah lamanya engkau diam?” ia jawab ; “saya diam sehari atau sebahagian dari sehari” ia berkata;  “bahkan engkau telah diam seratus tahun. Lihatlah kepada makanan mu dan minuman mu, tidak berubah dan lihatlah kepada keldai mu, dan kerana kami hendak jadikan mu satu tanda bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang-tulang itu sebagaimana kamu bangkitkan dia dan kami pakaikan dia daging”. Maka tetakala ternyata baginya, berkatalah ia: “aku ketahuilah bahawa se nya Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu”.
260. Dan tetakala Ibrahim berkata; “hai Tuhan ku ! unjuk kan lah kepada ku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati”, Firman nya; “Apakah engkau tidak percaya ? “ ia jawab; “tidak sekali-sekali ! tetapi supaya tetap hatiku”,  Firman nya; “kalau bagitu, ambil lah empat ekor burung dan campak kan lah mereka kepada (diri) mu, kemudian tarohkan diatas tiap-tiap satu gunung sebahagian daripadanya, kemudian panggil lah mereka, nescaya mereka akan datang kepada mu dengan segera, dan ketahuilah  bahawa Allah itu gagah, bijaksana.


261. Bandingan (pahala) orang-orang  yang membelanjakan  hartanya dijalan Allah, (adalah) seperti satu biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, ditiap-tiap tangkai ada seratus biji, dan Allah akan mengandakan (pahala)  kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan Allah itu lurus (pemberian nya), amat mengetahui.
262. Orang-orang yang membelanjakan hartanya dijalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan bangkitan dan tidak (dengan) ganguan. Mereka akan dapat ganjaran mereka disisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan dukacita.
263. Satu perkataan yang baik dan satu penutupan (rahsia), ada lebih baik daripada satu sedekah yang di iringi oleh satu  ganguan, dan Allah itu kaya, penyabar.
264. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu batalkan (pahala) sedekah kamu dengan bangkitan dan ganguan, sebagaimana  orang yang belanjakan hartanya dengan riak terhadap manusia dan (yang) tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka bandingan nya (adalah) seperti satu batu licin yang diatasnya ada pasir, lantas ditimpa hujan lebat, yang lalu jadikan dia licin. Mereka tidak bisa mendapat sesuatu (pahala)  dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memimpin kaum yang kafir.
265. Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak mencari keredaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri-diri mereka (adalah) seperti satu kebun ditanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu (pun cukup) dan Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan.
266. Sukakah seseorang daripada kamu mempunyai satu kebun dari kurma dan anggur yang mengalir padanya sungai-sungai, yang disitu ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin keras yang beserta api, lalu terbakar ? bagitulah Allah menerangkan bagi kamu petunjuk-petunjuk nya supaya  kamu berfikir.
267. Hai orang-orang yang beriman ! belanjakan lah  sebahagian daripada (hasil) usaha kamu yang baik, dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik buat kamu dermakan dia, pada hal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahawa se nya Allah itu kaya, terpuji.
268. Syaitan itu menakuti kamu dengan kepapaan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanji akan memberi kamu keampunan dan kurnia daripadanya, dan Allah itu luas (pemberian nya), amat mengetahui.
269. Ia memberi kebijaksanaan kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan barang siapa diberi kebijaksanaan maka sesungguhnya (bererti) ia telah diberi kebajikan yang banyak, dan tidak akan ingat melainkan orang-orang yang berfikiran.
270. Dan apa-apa (belanja) yang kamu belanjakan dan apa-apa (nazar) yang kamu nazari, maka sesungguhnya Allah mengetahui akan dia, dan orang-orang  zalim itu tidak (akan)  mempunyai penolong-penolong.


271. Jika kamu nampak kan sedekah-sedekah, maka iaitu sebaik-baiknya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang-orang fakir, maka iaitu terlebih baik bagi kamu, dan ia akan hapuskan sebahagian daripada  dosa-dosa kamu, dan Allah itu amat mengetahui apa yang kamu buat.
272. Bukan (kewajipan) atas mu memimpin mereka itu, tetapi Allah memimpin sesiapa yang ia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan (sesuatu) melainkan kerana mencari keredaan Allah dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan akan disempurnakan (ganjaran nya)   kepada kamu, dan kamu tidak akan dianyanyai.
273. Bagi orang-orang yang fakir yang tertentu untuk (berperang) dijalan Allah, yang tidak bisa pergi (berusaha) dibumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau bisa kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak minta-minta kepada orang-orang dengan paksa, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui akan dia.
274. Orang yang mendermakan hartanya siang dan malam, dengan rahsia dan dengan terang-terang itu, akan dapat ganjaran mereka disisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mereka dukacita.
275. Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana  pendirian orang yang diharuk syaitan dengan tamparan nya yang demikian, lantaran mereka berkata; “perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”. Dan Allah halal kan perdagangan dan haramkan riba. Lantaran itu, barang siapa kedatangan nasihat dari Tuhan nya, lalu ia berhenti, maka bagi nya lah apa yang telah lalu dan urusan nya (terserah) kepada  Allah, tetapi barang siapa kembali lagi, maka mereka itu (jadi) ahli neraka yang mereka (akan) kekal didalam nya.
276. Allah hapuskan (berkat) riba dan ia suburkan (berkat) derma-derma, dan Allah itu tidak suka kepada tiap-tiap orang yang tak mengenang budi, pendusta.
277. Sesunguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan (pekerjaan) yang baik-baik dan menetapi sembahayang dan mengeluarkan zakat itu, akan dapat ganjaran disisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekuatan atas mereka  dan mereka tidak akan dukacita.
278. Hai orang-orang yang beriman ! berbakti lah kepada Allah, dan tinggalkan lah sisa dari riba itu, jika memang kamu orang-orang yang beriman,
279. Tetapi jika kamu tidak berbuat (bagitu), maka terimalah pernyataan  satu peperangan dari Allah dan rasul nya, dan jika kamu bertaubat, maka kamu boleh ambil modal-modal kamu, (jadi), kamu tidak menganyayai dan tidak (pula) kamu dianyanyai. 
280. Dan jika ada yang kepayahan, maka berilah tempoh hingga (waktu) kelapangan, tetapi bahawa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.


281. Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang padanya akan dikemblikan kamu kepada Allah, kemudian akan disempurnakan (ganjaran) tiap-tiap seorang menurut apa yang ia telah kerjakan, dan mereka itu tidak akan dianyanya.
282. Hai orang-orang yang beriman ! apabila kamu mengadakan satu perikatan buat dipenuhi disatu masa yang tertentu, hendaklah kamu tulis akan dia, dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulis dengan adil, dan  janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah ajar akan dia, bahkan hendaklah ia tulis, dan hendaklah orang yang berkewajiban memenuhi  itu merencanakan dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhan nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dia  (kesangupan) itu, tetapi jika orang yang kewajipan memenuhi itu  sapeh (gagal) atau lemah, atau tak bisa ia sendiri merencanakan, maka hendaklah wali nya merencanakan dengan adil dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari antara lelaki-lelaki kamu, tetapi kalau tidak ada dua (saksi) laki-laki, maka (ada kan lah) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu redai kalau seorang saksi  perempuan keliru, dapat diingatkan oleh seorang lelaki, dan orang-orang yang panggil buat jadi saksi itu tidak boleh enggan, dan janganlah kamu jemu menulis dia, mahu pun kecil atau pun besar buat dipenuhi dimasanya,  yang demikian itu terlebih adil pada pandangan Allah, dan terlebih teguh buat persaksian, dan terlalu hampir kepada tidak kamu ragu-ragu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak pengapa kalau kamu tidak tulis akan dia, dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu berjual beli, dan tidak boleh diberi kesusahan akan penulis dan tidak boleh pula akan saksi ! kerana jika kamu berbuat (begitu), maka iaitu kederhakaan di diri-diri kamu, dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah, kerana Allah mengajar kamu, dan Allah itu mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
283. Dan jika kamu didalam pelayaran, dan kamu tak dapat penulis, maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian,  tetapi jika seorang daripada kamu percaya akan seorang, hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanat nya, dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhan nya, dan janganlah kamu sembunyikan penyaksian, kerana barang siapa menyembunyikan penyaksian, kerana barang siapa menyembunyikan nya, maka berdosalah hatinya, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan.
284. Kepunyaan Allah lah apa yang dilangit-langit dan apa yang dibumi, dan jika kamu nyatakan apa yang ada dihati-hati kamu atau kamu sembunyikan nya. Allah akan memeriksa kamu ditentang itu. 
Lalu ia akan ampun siapa yang ia kehendaki, dan ia akan menyeksa siapa yang ia kehendaki, dan Allah itu berkuasa diatas tiap-tiap sesuatu.
285. Rasul itu percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya  dari Tuhan nya, dan (bagitu juga)mukminun, tiap-tiap seorang daripada mereka percaya kepada Allah, Melaikat nya, kitab-kitab nya dan Rasul-Rasul nya; “kami tidak membezakan antara seorang (dengan lain) daripada Rasul-Rasul nya” dan mereka berkata; “kami dengar dan kami taat, (kami minta) keampunan mu, hai Tuhan kami ! kerana kepada mu lah tempat kembali”.
286. Allah tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekadar bisa terpikul olehnya, ialah yang akan mendapat (pahala dari) apa yang ia kerjakan, dan ialah yang akan mendapat (seksa dari) apa yang ia usahakan. “Hai Tuhan kami janganlah engkau seksa kami jika kami lupa atau kami keliru, hai Tuhan kami ! dan janganlah engkau pikulkan atas kami seksa sebagaimana engkau pikulkan nya atas orang-orang yang terdahulu daripada kami, Hai Tuhan Kami ! janganlah engkau pikulkan atas kami (perintah-perintah) yang tak  kuat kamu mengerjakan nya, dan hapuskan lah (dosa-dosa) daripada kami, dan lindungi lah kami. Engkau penolong kami, oleh sebab itu,  tolong lah kami atas (mengalahkan) kaum yang kafir”.{3} AL-IMRAN (Keluarga Imran):
Dengan Nama Allah, Pemurah, Pengasih.

1. Alif, Lam, Mim.
2. Allah itu, tidak ada Tuhan melainkan dia, yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya.
3. Ia turunkan kitab kepada mu dengan (membawa) kebenaran, pada hal menyetujui nya (isi kitab-kitab) yang ada dihadapan nya, dan ia turunkan Taurat dan Injil.
4. Lebih dahulu, sebagai pertunjuk bagi manusia, dan ia turunkan pembeda. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, adalah bagi mereka azab yang sangat, dan Allah itu yang maha kuasa, yang mempunyai seksaan yang pedih.
5. Sesungguhnya Allah itu, tidak tersembunyi  atasnya sesuatu apa pun, (tidak) dibumi dan tidak dilangit.
6. Ialah (Tuhan) yang merupakan kamu didalam kandungan-kandungan sebagaimana ia kehendaki, tidak ada Tuhan melainkan dia, yang maha kuasa , yang bijaksana.
7. Ialah yang telah turunkan kitab kepada mu, sebahagian  daripada nya adalah ayat-ayat yang menghukum, iaitu ibu-ibu bagi kitab, dan yang (sebahagian) lain adalah (ayat-ayat) yang samar.  Adapun orang-orang yang dihati-hati nya ada kesesatan, mencari-cari apa yang samar daripadanya, kerana hendak membikin fitnah dan kerana hendak mengtakwil akan dia, pada hal tidak mengetahui takwil melainkan Allah, dan orang-orang yang jijik didalam ilmu berkata; “kami beriman kepadanya, (kerana) semua itu dari Tuhan kami”.  Dan tidak mengerti melainkan orang-orang yang mempunyai fikiran.
8. “Hai Tuhan kami ! janganlah engkau gelincirkan hati-hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurnia kan lah rahmat daripada mu bagi kami, kerana sesungguhnya engkau lah yang amat mengurnia”.
9. “Hai Tuhan kami !  sesungguhnya engkau lah pengumpul manusia dihari yang tidak ada syak pada nya” sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janji.
10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, harta-harta mereka dan anak-anak mereka, tidak akan dapat melepaskan mereka daripada (hukuman) Allah sedikit jua pun, dan mereka itu ialah bakaran neraka.
11. (iaitu) sebagimana hal kaum firaun dan orang-orang  yang dahulu daripada mereka itu. Mereka telah dustakan keterangan-keterangan kami, maka Allah akan seksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan Allah itu pedih seksaan nya.
12. Katakan lah kepada orang-orang kafir itu; “kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke jahanam, dan (iaitu)  sejahat-jahat tempat persediaan.
13. Sesungguhnya adalah satu tanda bagi kamu tentang dua golongan yang bertemu, (iaitu) segolongan  berperang dijalan Allah, dan yang lain, (golongan) kafir, memandang golongan (Islam) dengan penglihatan mata biasa, (kelihatan) dua kali banyak dari (golongan) mereka, kerana Allah menangguhkan dengan pertolongan nya akan siapa yang ia kehendaki, sesungguhnya ditentang yang demikian itu ada satu peringatan bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
14. Telah dihiasi (hati-hati) manusia (dengan) kesukaan kepada barang-barang yang di ingini iaitu perempuan-perempuan dan anak cucu dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda (kenaikan) yang bagus-bagus dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang, yang demikian itu perhiasan hidup di dunia, tetapi disisi  Allah ada tempat kembali yang baik.
15. Katakan; “mahukah kami khabarkan kepada kamu apa yang lebih baik daripada yang demikian disisi Tuhan mereka, untuk orang-orang yang berbakti ? (iaitu) Syurga-syurga yang mengalir padanya sungai-sungai yang mereka akan kekal pada nya, dan isteri-isteri yang suci, dan keredaan dari Allah”, dan Allah itu amat melihat akan hamba-hamba nya.
16. (iaitu) orang-orang yang berkata; ‘hai Tuhan kami ! sesungguhnya kami telah beriman. Lantaran itu, ampunkan lah dosa-dosa kami dan pelihara kan lah kami daripada seksaan neraka”.
17. (iaitu) orang-orang yang sabar dan yang benar dan yang taat sungguh-sungguh dan yang  membelanjakan (harta) dan yang meminta ampun diwaktu-waktu malam.
18. Allah telah terangkan bahawa se nya tidak ada Tuhan melainkan dia yang berdiri dengan keadilan, dan (disaksikan) oleh melaikat dan ahli-ahli ilmu, bahawa se nya tidak ada Tuhan melain kan dia, yang amat berkuasa, yang bijaksana.
19. Sesungguhnya agama (yang sah) disisi Allah ialah Islam, tetapi orang-orang (kafir) yang diberi kitab itu tidak berselisihan, lantaran ketamakan antara mereka, melainkan sesudah datang pengetahuan kepada mereka, dan barang siapa tidak percaya kepada keterangan-keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah itu penghitung yang cepat.
20. Oleh sebab itu, jika mereka membantah mu, maka katakanlah; “aku telah serahkan diriku kepada Allah, begitu juga orang-orang yang menurutku”, dan tanyalah orang-orang (kafir) yang diberi kitab dan orang-orang yang ami (tidak tahu membaca menulis); “sudahkah kamu masuk Islam ?” jika mereka telah masuk Islam, sesungguhnya terpimpin lah mereka, dan jika berpaling, maka tidak ada kewajipan atas mu melainkan menyampaikan (sahaja), dan Allah itu amat melihat akan hamba-hamba nya.


21. Sesungguhnya  mereka yang kufur kepada perintah-perintah Allah, dan membunuh nabi-nabi dengan tidak sebenar nya, dan membunuh orang-orang yang menyuruh (manusia melakukan) keadilan, maka berilah ancaman kepada mereka itu dengan seksaan yang pedih.
22. Mereka itu ialah orang-orang yang gugur amal-amal nya didunia dan di akhirat, dan tidak ada penolong-penolong bagi mereka.
23. Tidak kah engkau fikirkan (kejahatan) orang-orang yang diberi sebahagian daripada kitab ? diajak mereka kepada kitab Allah, supaya (kitab) itu memberi keputusan antara mereka, kemudian, sebahagian daripada mereka berpaling, pada hal mereka membelakangi (kebenaran).
24. Yang demikian itu lantaran mereka berkata; “kami tidak akan disentuh oleh api melainkan beberapa hari sahaja”, kerana mereka telah ditipu didalam (urusan) agama mereka oleh (khabar) yang (ketua-ketua) mereka adakan sendiri.
25. Bagaimana kah (hal mereka) apabila kami himpunkan mereka disatu hari yang tidak ada sebarang syak tentang (datang nya), dan disempurnakan kepada tiap-tiap seorang, apa yang ia telah usahakan, sedang mereka tidak teranyanya !.
26. Katakanlah; “Hai Tuhan yang memiliki (sekelian) kekuasan ! engkau beri kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau muliakan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan sesiapa yang engkau kehendaki ditangan mu lah ada (sekalian) kebaikan kerana sesungguhnya engkau berkuasa atas tiap-tiap sesuatu”.
27. “Engkau memasukkan malam pada siang, dan engkau memasukkan siang pada malam dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki dengan tidak berkira”.
28. Janganlah mukminum mengambil kafirin sebagai sahabat daripada mukmin, dan barang siapa berbuat begitu, maka tidaklah ia (mendapat penjagaan) dari Allah disesuatu apa pun, tetapi hendaklah kamu menjaga (diri) dari mereka (dengan) satu pekerjaan (yang betul), dan Allah ancam kamu dengan (seksaan dari) dirinya, dan kepada Allah lah tempat datang kamu.
29. Katakan lah; “Jika kamu sembunyaikan apa yang ada didada-dada kamu atau kamu nyatakan dia diketahui dia oleh Allah, dan ia mengetahui apa yang dilangit-langit dan apa yang dibumi, dan Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
30. (Takutlah kepada) hari yang tiap-tiap seorang akan dapati (ganjaran) amal kebaikan nya sedia (dihadapan nya),  dan apa-apa kejahatan yang ia telah kerjakan itu, ingin ia kalau diantara  (balasan nya) dan antara dia ada satu masa yang jauh, dan Allah ancam kamu dengan seksaan dari dirinya, dan Allah itu amat sayang akan hamba-hamba nya.
31. Katalah; “jika kamu cinta kepada Allah, turutlah akan daku, nescaya Allah akan cinta kepada kamu dan ia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, kerana Allah itu pengampun, penyayang.
32. Katakan lah; “hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul. Sesudah itu, jika kamu berpaling, maka Allah tidak cinta kepada orang-orang yang kafir.
33. Sesungguh nya Allah telah pilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Harun atas sekelian bangsa.
34. (iaitu) keturunan sebahagian nya adalah dari sebahagian, dan Allah itu yang mendengar, yang mengetahui.
35. (ingatlah) tetakala perempuan Imran berkata; “ hai Tuhan ku ! sesungguhnya aku telah nazarkan (anak) yang dalam perutku (ini) akan memperhambakan diri (kepada mu). Oleh sebab itu, terimalah daripada ku (Nur ku), kerana sesungguhnya engkau lah yang mendengar, yang mengetahui”.
36. Maka tetakala ia zahirkan dia, ia berkata; “Hai Tuhan ku ! sesungguhnya aku zahirkan seorang (anak) perempuan” – pada hal Allah terlebih mengetahui apa yang ia zahrikan, kerana lelaki-lelaki itu tidak  seperti perempuan – “ dan aku namakan dia Mariam, dan aku lindungkan dia dan keturunan nya kepada mu daripada  syaitan yang terkutuk”.
37. Maka Tuhan terima akan dia dengan penerimaan yang baik, dan ia besarkan dia dengan cara yang baik, dan ia jadikan Zakaria sebagai pemilihara nya. Tiap-tiap (hari) Zakaria datang berjumpa dia di mihraz,  ia dapati ada makanan disisi nya, maka ia bertanya; “ya Mariam ! dari manakah engkau dapat ini ?” Mariam menjawab; “ iaitu dari Allah kerana sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki dengan tidak berhisab”.
38. Diwaktu itu Zakaria berdoa kepada Tuhan nya, ia berkata; “Hai Tuhan ku ! berilah kepada ku dari pihak mu  keturunan yang baik kerana sesungguhnya engkaulah pendengar doa”.
39. Setelah itu melaikat menyeru dia sedang ia telah sembahayang  di mihraz; “sesungguhnya  Allah mengerangkan mu dengan Yahya yang akan beriman kepada kalimah dari Allah dan akan jadi ketua dan akan terpilihara (dari kejahatan) dan akan jadi seorang nabi dari  kaum yang baik”.
40. Ia berkata; “Hai Tuhan ku ! bagaimana aku akan dapat seorang anak, padahal aku telah tua dan isteriku mandul ?”  Ia berkata; “walau pun bagitu, Allah berbuat apa yang ia kehendaki”.


41. Dan berkata; “Hai Tuhan ku ! adakan lah satu  tanda bagi ku”, Firman nya; “tanda mu itu ialah engkau tidak akan bisa omong kepada manusia selama tiga hari, melainkan dengan isyarat sahaja, dan ingatlah banyak-banyak kepada Tuhan mu dan berbaktilah petang dan pagi”.
42. Dan (ingatlah) tetakala melaikat berkata; “hai Mariam ! sesungguhnya Allah telah pilih mu dan telah sucikan mu dan telah muliakan mu atas perempuan-perempuan sealim (suci)”.
43. “Hai Mariam ! taatlah kepada Tuhan mu dan sujud dan rukuk lah bersama orang-orang yang rukuk”.
44. Yang demikian itu sebahagian daripada khabaran-khabaran ghaib yang kami wahyukan dia kepada mu, dan engkau tidak ada dekat mereka, ketika mereka membuang undi mereka (buat mengetahui) siapakah dari antara mreka akan memilihara Mariam, dan engkau tidak ada dekat mereka, ketika mereka berbantahan.
45. (ingatlah) tetakala melaikat bekata: “Ya Mariam ! sesungguhnya Allah mengkhabarkan kepada mu bahawa engkau dapat satu kalimah daripada nya, nama nya Al-Masih Isa bin Mariam, yang dimuliakan didunia dan diakhirat dan seorang dari mereka yang dihampiri”.
46. Dan dia akan berkata-kata  kepada manusia dibuayian dan dimasa tua, dan (ia seorang) daripada solehin”.
47. Ia berkata; “Hai Tuhan ku ! bagaimana aku akan dapat anak, pada hal aku belum disentuh oleh manusia ?”, ia berkata; “bagitulah Allah menjadikan apa yang ia kehendaki, apabila ia tentukan sesuatu hanya ia berkata kepada nya “Jadilah” maka sesuatu (yang dikehendaki) itu terus jadi”.
48. Dan ia akan ajar  dia menulis dan hikmat dan Taurat dan Injil.
49. Dan sebagai Rasul kepada bani Israel (berkata); “sesungguh nya aku bawa kepada kamu satu mukzizat dari Tuhan kamu’ (iaitu)aku bisa membikin untuk kamu, dari tanah seperti rupa burung, lalu aku tiup padanya, lantas ia jadi burung dengan izin Allah, dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak, dan menghidupkan orang-orang yang mati, dengan izin Allah, dan aku bisa khabarkan kepada kamu apa yang kamu makan  dan apa yang kamu simpan dirumah-rumah kamu, sesungguh nya didalam yang demikian, ada satu tanda (kebenaran) bagi kamu, jika kamu beriman”.
50. “Dan (untuk) membenarkan taurat yang ada dihadapan ku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian daripada apa yang telah diharamkan atas kamu, dan aku bawa kepada kamu sesuatu mukzizat dari Tuhan kamu. Lantaran itu, hendaklah kamu takut kepada Allah, dan taatlah kepada ku”. 
51. “Sesungguhnya Allah itu Tuhan ku dan Tuhan kamu. Lantaran itu, berbaktilah kepada  nya, inilah jalan yang lurus”.
52. Ketika Isa merasa akan (terbit) kekufuran dari mereka, ia berkata; “siapakah penolong-penolong ku kejalan Allah ?”, maka sahabat-sahabat nya berkata; “kami penolong-penolong (agama) Allah, kami telah beriman kepada Allah, dan saksikan lah, bahawa sesungguh nya kami (ini) orang-orang yang menyerah diri”.
53. “Hai Tuhan kami ! kami telah beriman kepada apa yang engkau turunkan, dan kami telah turut Rasul itu, oleh yang demikian, tulislah (nama-nama) kami berserta orang-orang yang menyaksikan (kebenaran)”.
54. Dan mereka membikin tipu daya, tetapi Allah (balas) membikin tipu daya, dan sesungguh nya Allah itu sepandai-pandai (pembalasan) tipu daya.
55. (ingatlah) tetakala Allah berkata; “Hai Isa ! sesungguhnya aku akan ambil mu dan akan angkat mu kepada ku, dan akan bersihkan mu daripada mereka yang kafir, dan akan jadikan orang-orang yang mengikut mu diatas mereka yang kafir, hingga hari kiamat, kemudian,  kepada ku lah tempat kembali kamu, maka nanti aku beri keputusan diantara kamu ditentang apa yang kamu berselisih kan.
56. Maka ada pun mereka yang kufur itu aku akan siksa mereka satu siksaan yang keras didunia dan akhirat, dan tidak akan mereka dapat pembantu-pembantu.
57.  Dan ada pun mereka yang beriman serta beramal  soleh, maka ia akan sempurna kan bagi mereka  ganjaran mereka, kerana Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang menganyanyai.
58. Yang demikian itu, (yang) kami bacakan dia kepada mu (adalah) sebahagian daripada tanda-tanda dan (sebahagian daripada) peringatan yang terpilihara. 
59. Sesungguh nya perbandingan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, ia jadikan dia dari tanah kemudian berkata kepadanya; “Jadilah” lalu jadilah ia.
60. Kebenaran itu dari Tuhan mu, lantaran itu janganlah engkau jadi seorang daripada orang-orang yang ragu-ragu.


61. Maka barang siapa membantah mu ditentang itu, sesudah datang pengetahuan kepada mu, katakan lah  (kepada mereka) ; “marilah kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-peremuan kamu, dan kaum kami dan kaum kamu, kemudian kita berdoa dan kita jadikan  laknat Allah atas orang-orang yang dusta”.
62. Sesungguh nya ini lah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Allah itu ialah yang gagah, yang bijak sana.
63. Lataran itu, jika mereka berpaling belakang maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat  rusuh.
64. Katakan; “Hai ahli Kitab ! marilah kepada kalimah yang adil antara kami dan kamu, iatu jangan lah kita menyembah melainkan Allah, dan jangan lah kita menyekutukan sesuatu dengan dia dan janganlah sebahagian daripada kita jadikan sebahagian sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah”. Jika mereka berpaling belakang, hendaklah kamu berkata; “saksikan lah bahawa sesungguhnya kami (ini)  orang-orang Islam.
65. Hai ahli kitab ! mengapakah kamu berbantah-bantah ditentang Ibrahim, pada hal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan sesudah nya, apakah kamu tidak berfikiran ?”.
66. Ingat ! kamu ini orang-orang yang pernah berbantahan ditentang urusan yang kamu ada mempunyai pengetahuan padanya, tetapi mengapakah kamu berbantahan ditentang urusan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan pada nya ? dan Allah itu mengetahui dan kamu tidak mengetahui.
67. Bukankah Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, tetapi adalah ia seorang yang jauh daripada kesesatan, ia seorang Muslim dan bukanlah (pula) ia seorang daripada musrikin.
68. Sesungguhnya manusia yang paling hampir kepada Ibrahim ialah mereka yang menurut dia dan Nabi ini dan orang-orang yang beriman, dan Allah itu pemimpin kaum mukmin.
69. Segolongan dari ahli kitab  suka hendak menyesatkan kamu, pada hal tidak bakal mereka sesatkan melainkan diri-diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.
70. Hai ahli kitab ! mengapakah kamu kufur kepada ayat-ayat Allah, pada hal kamu saksikan ?.

71. Hai ahli kitab ! mengapakah kamu samarkan kebenaran itu dengan kepalsuan dan kamu sembunyikan kebenaran, pada hal kamu tahu ?
72. Dan segolongan dari ahli kitab telah berkata; “berimanlah kepada apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada siang hari dan kufurlah kepadanya pada waktu petang sampai mereka kembali”.
73. “Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang menurut agama kamu” – katakanlah; “sesungguhnya pertunjukan (yang sebenar) itu ialah pertunjukan Allah”  -- bahawa akan diberi kepada siapa-siapa sebagai mana pemberian yang diberikan kepada kamu, atau (akan ada siapa-siapa)mengugat kamu disisi Tuhan kamu”  katakanlah; “sesungguhnya keutamaan itu ditangan Allah ia berikan kepada siapa-siapa yang ia kehendaki dan Allah itu lurus (pemberian nya) amat mengetahui”.
74. “Ia menentukan rahmatnya kepada siapa-siapa yang ia kehendaki, dan Allah itu mempunyai kurnia yang besar”.
75. Dan sebahagian ahli kitab ada orang yang  kalau engkau percayai dia satu pikul, ia akan tunaikan dia kepada mu, dan sebahagian daripada mereka, ada orang yang  kalau engkau percaya dia satu dinar, ia tidak akan tunaikan dia kepada mu, kecuali kalau tetap engkau menuntut dia, yang demikian itu lantaran mereka berkata; “tidak ada dosa atas kita tentang (memakan hak) orang-orang bodoh itu”.  Dan mereka berdusta atas nama Allah pada hal mereka tahu.
76. Bahkan ! barang siapa menyempurnakan janji nya dan berbakti, maka sesungguhnya Allah kasih orang-orang yang berbakti.
77. Sesungguhnya merek a yang membeli (mendapat) benda yang sedikit dengan (menggunakan) perjanjian (atas nama) Allah dan (dengan) sumpah-sumpah mereka itu, ialah orang-orang yang tidak ada  bagi mereka bahagian (baik) di akhirat, dan Allah tidak akan ampun kepada mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka, pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka, dan adalah bagi mereka azab yang pedih.
78. Dan sesungguhnya diantara mereka, ada segolongan yang memutar lidah pada kitab (mereka),  supaya  kamu menyangka dia sebahagian daripada kitab (mereka), pada hal  bukan ia dari kitab itu, dan mereka berkata, bahawa ia  (adalah) dari sisi Allah, pada hal bukan  dari sisi Allah,  dan mereka berdusta atas (nama) Allah, pada hal mereka tahu.
79. Tidak bisa jadi, seorang manusia  yang Allah beri kepada nya kitab (agama)  dan hukum dan kenabian, kemudian ia berkata kepada manusia; “jadilah hamba-hamba ku, bukan (hamba-hamba) Allah”, tetapi (ia berkata); “jadilah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan (semata-mata) dengan sebab kamu mengajarkan kitab (agama) dan dengan sebab kamu membacanya”.
80. Dan tidak ia menyuruh kamu mengangap melaikat-melaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan. Apakah (bisa jadi) ia menyuruh kamu kufur sesudah (jadi) muslimin ?.

81. Dan (ingatlah) tetakala Allah adakan perjanjian (dengan) nabi-nabi; “jika datang kepada kamu kitab dan hikmat, kemudian datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa-apa yang ada pada kamu, (hendaklah) kamu percaya sungguh-sungguh kepada nya, dan menolong sungguh-sungguh akan dia”.  Ia bertanya; “sudahkah kamu  sanggupi dan kamu terima perjanjian ku atas yang  demikian ? “, mereka jawab; “kami telah sanggup”.   Ia berkata; “saksikan lah, dan aku bersama kamu adalah dari golongan mereka yang menyaksikan”.
82. Lantaran demikian, barang siapa berpaling balakang sesudah itu, maka mereka orang-orang yang pasik.
83. Apakah yang selain dari agama Allah mereka mahukan, pada hal apa-apa yang dilangit-langit dan (di)bumi telah menyerah diri kepadanya dengan suka dan dengan terpaksa, dan kepada nya lah mereka akan dikembalikan ?.
84. Katakan lah; ”kami telah beriman kepada Allah, dan (kepada) apa yang telah diturunkan kepada kami, dan (kepada) apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu (nya), dan (kepada) apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa dan (kepada) nabi-nabi dari Tuhan mereka, kami tidak membezakan antara seorang pun dari mereka itu, dan kepadanya lah kami berserah diri”.
85. Dan barang siapa cari satu agama lain daripada Islam, maka tidak akan diterima (agama itu) daripada nya sedang ia diakhirat (adalah) seorang daripada mereka yang rugi.
86. Bagaimana kah Allah akan memberi pertunjukan kepada satu kaum yang kufur sesudah beriman, serta sudah mengaku bahawa Rasul itu benar, dan telah datang keterangan-keterangan kepada mereka ?  dan Allah tidak akan memberi pertunjukkan kepada kaum yang zalim.
87. Mereka itu balasan nya ialah laknat Allah atas mereka dan (laknat) melaikat dan manusia semuanya.
88. Pada hal mereka akan kekal padanya, tidak akan diringankan azab dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tempoh.
89. Kecuali mereka yang bertaubat sesudah itu, dan membikin kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang.
90. Sesungguh nya mereka yang kufur sesudah beriman, kemudian bertambah kufur mereka, tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka itu ialah orang-orang yang sesat.

91. Sesungguhnya mereka yang kufur, lalu mati, pada hal mereka tetap kafir itu, tidak akan diterima dari seorang dari mereka  emas sepenuh bumi, walau pun ia (hendak) menebus diri dengan itu. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapat pembantu-pembantu. 

[Previous Juzuk][Next Juzuk][Preious Ulasan][Next Ulasan].